Marketer Over Coffee
You are ... What you share

داستان گویی بدون تردید یکی از تاثیر گذارترین عوامل در بازاریابی و تبلیغات محسوب می شود. توانایی ایجاد ارتباط با مخاطبان و درک نیاز های آنها در قالب قصه و روایت، برگ برنده هر مجموعه ای در دنیای مارکتینگ است.
من سبحان هستم، روایتگر داستان های دنیای بازاریابی و تبلیغات

آخرین مقالات

“وقتی خوب در موردش فکر کنید، می بینید که فروشگاه‌های زنجیره‌ای و موزه‌ها، خیلی به هم شبیه اند”

کسی نمی تواند قدرت شبکه های اجتماعی را در دنیای تبلیغات و بازاریابی نادیده بگیرد. امروزه کسی را پیدا نمی کنید که در یکی از شبکه های اجتماعی عضو نباشد.
فرمول های کلیدی در نوشتن متن های تبلیغاتی

به نظر می رسد جبهه بندی جدیدی در حال شکل گرفتن است، چیزی شبیه بازی بزرگان!

گزارش یک جشن

وقتی "خوان پابلو مارتین" موسس برند پابلوسکی سال ها پیش با دستان خود اولین کفش های بچه ها را می ساخت فکر نمی کرد که هنر دست او، کیلومترها دورتر، در سرزمین پارس، لبخندی را بر لب کودکان بیاورد. در عصر تیرگان سال 96، در حالی که بارانی لطیف، گرمای تابستان را از روی چهره شهر پاک می کرد، جشنی در مرکز خرید سانا برگزار شد، جشن افتتاحیه برند اسپانیایی پابلوسکی!!!